Πρωτόκολλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο: 2310 483 000
E-mail: info@noesis.edu.gr

Το ΝΟΗΣΙΣ σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της δημόσιας υγείας και ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης, λαμβάνει υπόψη του τις νέες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των μουσείων, φροντίζοντας οι εκπαιδευτικές δράσεις του να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους.

 

Θέτοντας ως πρωταρχική προτεραιότητα και κύριο μέλημά του την ασφάλεια και υγεία των μικρών και μεγάλων φίλων του, των στελεχών και των συνεργατών του, ο φορέας ορίζει το πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του, καλώντας όλους να το σεβαστούν και να το εφαρμόσουν.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ είναι υποχρεωτική
η χρήση μάσκας κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή στους χώρους του ΝΟΗΣΙΣ για όλους.

 

Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, όπως ισχύει σε όλα τα προγράμματα του φορέα.