Πρόγραμμα: Ψηφιακός Γραμματισμός στην τρίτη ηλικία!

Εξοικείωση σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης Gov.gr
Δωρεάν συμμετοχή – Σεμινάρια για άτομα από 65 ετών

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από το ΝΟΗΣΙΣ στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ( Φ. Εταιρείας 12  και Ι. Τσιμισκή)