Σύστημα κρατήσεων των δραστηριοτήτων του ΝΟΗΣΙΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ΝΟΗΣΙΣ σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο της δημόσιας υγείας και ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης, λαμβάνει υπόψη του τις νέες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των μουσείων, φροντίζοντας οι εκπαιδευτικές δράσεις του να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους.

Δωρεάν συμμετοχή – Aπό 65 ετών

 

Ψηφιακός Γραμματισμός στην τρίτη ηλικία!

 

Εξοικείωση σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης Gov.gr

Πού θα γιορτάσεις τα γενέθλιά σου;

 

Έλα στο ΝΟΗΣΙΣ να οργανώσουμε το πιο επιστημονικό και αξέχαστο πάρτι!

 

Γίνε και εσύ ένας μικρός επιστήμονας και πάρε μέρος σε ξεχωριστά παιχνίδια και μαγικά πειράματα μαζί με τους φίλους σου.